A family with three children move from Berlin to a large new house in Switzerland. Wanda, the eldest daughter, starts at a new school and has to be tough to fit in. Her parents argue all the time and her younger brother falls ill. In the house next door lives a guy that Wanda gets to know a little but he’s very strange and becomes unpleasant. Now, Wanda has to try to take responsibility for herself, her siblings and parents. CGEn familj med tre barn flyttar från Berlin till ett nytt stort hus i Schweiz.
Wanda, äldsta dottern, börjar i en ny skola och måste vara tuff för att
smälta in. Hennes föräldrar bråkar hela tiden och hennes lillebror blir
sjuk. I grannhuset bor en kille som Wanda lär känna lite, men han är
väldigt konstig och blir obehaglig. Nu måste Wanda försöka ta ansvar
för både sig själv, sina syskon och föräldrar. CG