Two seemingly different boys are best friends. One of them lives in a beautiful house and gets whatever he wants. The other one lives with his mother, who drinks a bit too much and wears a dressing gown all day. Below the surface of their friendship there is something wrong. There is something else, something dark… Depiction of Malmö from a first-time director. JJTvå till synes helt olika killar är polare. De bästa. Den ene bor i fina huset och får allt han pekar på. Den andre bor med sin mamma, som dricker lite för mycket och har morgonrock hela dagarna. Under ytan stämmer inte bilden. Där finns något annat, något mörkt. Malmöskildring från förstagångsregissör. JJ