Lauren and Harvey are two orphaned siblings who live with their grandmother who suffers from dementia. Lauren, who is older, has been accepted into a sports school and now the siblings run the risk of being separated. Together they go on a journey to find the only other person who can save them: their grandfather in Scotland. A lovely and intriguing film retold as a modern tale about the universal theme of family ties.Lauren och Harvey är föräldralösa syskon och bor hos sin dementa farmor. Lauren, storasystern, har blivit antagen till en idrottsskola och nu riskerar syskonen att skiljas åt. Tillsammans påbörjar de en äventyrlig resa för att hitta den enda personen som kan rädda familjen: deras farfar i Skottland. Finstämd och spännande film utformad som en modern saga med ett universellt tema om familjeband.