Shana is a twelve-year-old Canadian First Nations girl whose mother is dead. Shana and her father grieve in different ways. Shana starts playing the violin again and, just like her mother, plays for the wolves in the woods. Shana’s new teacher notices her talent and her actions play a key role in how things develop. A coming of age-story with touches of fantasy and the mystical.Shana är en tolvårig indianflicka. Hennes mamma är död och hon och hennes pappa lever med sorgen på olika sätt. Shana tar upp sitt fiolspelande igen och börjar, precis som sin mamma, spela för vargarna i skogen. Shanas nya lärare lägger märke till hennes talang och hennes agerande spelar en avgörande roll för den fortsatta utvecklingen. En film om att bli vuxen med inslag av mycket mystik och fantasi.