People from all over Europe are arriving in Sweden. Many are broken, many are full of dreams for the future. A few arrive in Tullinge outside Stockholm. ”Seppan”, as the area is called, becomes the centre of the children’s world, a microcosm where the dramas of everyday life take place. Death, friendship and sexuality all become play – and the children’s games, thoughts and feelings are depicted respectfully with humour and flair.Till Sverige kommer människor från hela Europa. Många är trasiga, många fyllda av framtidsdrömmar. Några kommer till Tullinge utanför Stockholm. ”Seppan”, som området kallas, blir till barnens hela värld, ett mikrokosmos där stor vardagsdramatik utspelar sig. Död, vänskap och sexualitet blir till lek – och barnens lekar, tankar och känslor skildras med respektfull humor och fingertoppskänsla.