An exciting World War 2 melodrama about the power of friendship. Two twelve-year-old boys befriend a new girl in class. She is carrying a secret that she is Jewish – and she only tells one of the boys. The boys’ friendship is threatened; and even more so because one’s parents belong to the resistance movement and the other’s sympathise with the Nazis.Spännande andra världskriget-melodram om vänskapens kraft. Två tolvåriga pojkar blir kompisar med en ny tjej i klassen. Hon bär på hemligheten att hon är judinna men hon berättar det bara för den ena pojken. Pojkarnas vänskap hotas även av att den enes föräldrar tillhör motståndsrörelsen och den andres har nazistsympatier.