18-year-old Bethany is desperate to escape from her home-schooling, overprotective and controlling mother. She wants to move in with her father who has just taken up with a new, young boyfriend. Although her mother does everything to stop her daughter from moving there, Bethany becomes good friends with her dad’s boyfriend. A film about complex and dysfunctional family relationships and emancipation. TMÅ18-åriga Bethany vill desperat frigöra sig från sin hemundervisande,
överbeskyddande och kontrollerande mamma och flytta till sin pappa.
Pappan har inlett ett förhållande med en yngre kille, och mamman
gillar inte att dottern flyttar dit. Bethany blir god vän med pappans
pojkvän. En film om komplicerade och dysfunktionella familjerelationer
och frigörelse. TMÅ