Ferdinand escapes from slavery on the island of Plutonia, where the villainous Slug and Slagg control a weapons factory. Making his way to idyllic Melonia, he’s cared for by Miranda and her father, the wizard, Prospero. Together, they make plans to free all the children who are held prisoner on Plutonia. Per Åhlin’s brilliantly colourful adventure for children and adults is inspired by Shakespeare’s The Tempest.

ENVIRONMENTAL ISSUES, MOVING HOME, TALES & ADVENTURES
Q&A
Director and animator Per Åhlin is on hand to speak to the audience afterwards!

Ferdinand rymmer från slaveriet på ön Plutonia, där skurkarna Slug och Slagg härskar över en vapenfabrik, till det sköna Melonia där han tas om hand av Miranda och hennes pappa trollkarlen Prospero. Tillsammans smider de planer på att befria alla barnen som hålls fångna på Plutonia. Per Åhlins färgsprakande äventyr för barn och vuxna har inspirerats av Shakespeares drama Stormen. MJ

MILJÖ, ATT FLYTTA, SAGOR & ÄVENTYR

Q&A
REGISSÖREN OCH ANIMATÖREN PER ÅHLIN SAMTALAR MED PUBLIKEN EFTER FILMEN!