Meet Cate, 12, during a summer day at home in Sardinia. Her family life is chaotic but it doesn’t stop her from dreaming. She loves motorcycles and wants to be a rock star. She hangs out with her best friend Luna and she really likes Gigi, whose life is in danger. Glimpses of hope in a horrible and absurd existence that echoes both Scola’s masterpiece ”Ugly, dirty and nasty” and Fellini. DLMöt Cate, 12 år, under ett sommardygn i hennes hemtrakter på Sardinien. Det är kaos i hennes familj men det hindrar inte henne från att ha drömmar. Hon gillar motorcyklar och vill bli rockstjärna. Hon hänger med sin bästa vän Luna och tycker mycket om Gigi, vars liv är i fara. Ljusglimtar och hopp i en hemsk och absurd tillvaro som ekar av både Scolas mästerverk ”Fula, skitiga och elaka” och Fellini. DL