Ruben Östlund’s film ”Play” has caused a stir and has created, not only much debate in Sweden about xenophobia, but also about the responsibility a creator has to take and stand for his or her creation. This is a film that cuts right into our Swedish everyday life and offers many opportunities to encourage a dialogue on what our society looks like and where it is heading. AHRuben Östlunds film ”Play” har rört om och skapat debatt i Sverige kring frågor om främlingsfientlighet men kanske framförallt vilket ansvar en kreatör själv har för att ta ställning med sitt konstverk. En film som skär rakt in i vår svenska vardag och som erbjuder oceaner av möjligheter till samtal i en nia eller gymnasieklass om hur vårt samhälle ser ut och vart det är på väg. AH