Casper lives with his mother, loves to play piano and is pleased to have just been accepted to the school orchestra. He meets two girls who both have boyfriends. Casper would love to meet his absent father but his mother doesn’t think it is a good idea. By chance Casper finds out that his mother has cancer and the viewer experiences a fine relationship between mother and son.Casper bor tillsammans med sin mamma, älskar att spela piano och gläder sig över att precis ha blivit antagen till skolorkestern. Han träffar två olika tjejer som båda har pojkvänner. Casper vill gärna träffa sin frånvarande pappa men hans mamma tycker inte att det är en bra idé. Av en slump får Casper veta att hans mamma har cancer och vi får ta del av den fina relationen mellan mor och son.