Six-year old Cathy is in the back seat of her parent’s car. It is Friday afternoon and the family is leaving the city to go to the house in the country. Cathy’s parents are only talking to each other. Is Cathy invisible? She wonders what would happen if she disappeared…? ”On the Sly” has won prizes and taken the child audience by storm around the world despite – or maybe, thanks to – the serious theme about feeling invisible, a topic all children have experienced and can relate to. DLSexåriga Cathy sitter i baksätet i sina föräldrars bil. Det är fredag och familjen lämnar staden för att åka till huset på landet. Cathys mamma och pappa pratar bara med varandra. Är Cathy osynlig? Undrar vad som skulle hända om hon försvann… ”On the sly” har vunnit priser och tagit barnpubliken med storm runt om i världen. Detta trots, eller tack vare, sitt allvarliga tema om att inte känna sig sedd – ett ämne som alla barn förstås har upplevt och kan relatera till. DL