Pim and Gino are friends. Pim’s mother usually cares the most about the men in her brief relationships. Since she doesn’t really fulfill her parental duties, Pim tends to hang out with Gino and his family. The two boys start experimenting and explore each other and their sexuality But when Gino gets together with a girl it stops. Can they find their way back to their friendship and trust each other again? A film about friendship, love and sexuality. JJPim och Gino är kompisar. Pims mamma engagerar sig mest i sina tillfälliga karlar. När hon inte direkt tar sitt föräldraansvar får det till följd att Pim mest hänger hemma hos Gino och hans familj. Killarna börjar utforska varandra och sin sexualitet, men när Gino senare blir tillsammans med en tjej upphör deras lek. Kan de hitta tillbaka till sin vänskap och återigen lita på varandra? En film om vänskap, kärlek och sexualitet. JJ