A youth in his late teens boards a late night bus. He’s the only passenger apart from an oddly beautiful young woman and her companion, a tall, strange-looking man. When the bus stops in an area of woodland, the man drags the woman off the bus with him. Then there’s a scream from among the trees… CMEn tonårskille kliver på nattbussen. Han är den enda passageraren förutom en underligt vacker ung kvinna, och hennes sällskap, en lång man med märkligt utseende. När bussen stannar i ett skogsparti, sliter mannen med sig kvinnan från bussen. Sedan hörs ett skrik ute bland träden. CM