Brothers Sami, 9, and Karim, 17, lost their mother in the war in Afghanistan. They escaped to Denmark to live with their grandfather. They have great expectations of life in the new country. But many things are different and their grandfather, whom they barely know, has difficulties in looking after them. DLBröderna Sami, 9 år, och Karim, 17 år, har förlorat sin mamma i kriget i Afghanistan. De har flytt till Danmark för att bo hos sin morfar. De har stora förväntningar på livet i det nya landet, men mycket är annorlunda och deras morfar, som de knappt känner, visar sig ha svårt att ta hand om dem. DL