The man in the moon is bored and hitches a lift to Earth on a comet. What he is not prepared for is how frightened adults can be of the unexpected. They see his arrival as an attack on Earth. What he doesn’t expect either is how sad the children are when they can’t see the man in the moon at bedtime and how important he really is to them. But how does Moon Man get back to the moon? TMÅGubben på månen är uttråkad och tar sig till jorden med en komet. Vad han inte är beredd på är hur rädda vuxna kan vara för det oväntade. De ser hans ankomst som en attack mot jorden. Vad han inte heller räknar med är hur ledsna barn blir av att inte se gubben på månen vid läggdags och hur viktig han är för dem. Hur ska Moon Man ta sig tillbaka till månen? TMÅ