Master director Bernardo Bertolucci’s new film is about 14-year-old Lorenzo who, instead of going on a class excursion, hides in a cellar. The idea is that a few ants will be his only company but then his half-sister – who has problems with addicitions – shows up and has nowhere to go. One week later, Lorenzo returns to everyday life as a somewhat different person. DLMästerregissören Bernardo Bertoluccis nya film handlar om 14-årige
Lorenzo som istället för att följa med på klassresan gömmer sig i ett
källarförråd. Tanken är att några myror ska vara hans enda sällskap,
men så dyker helt oväntat hans halvsyster med missbruksproblem upp
och har ingenstans att ta vägen. En vecka senare återvänder Lorenzo till
vardagen som en delvis annan människa. DL