Mateo is a teenager who works for his criminal uncle. One day he meets Ana. To get closer to her he joins her theatre class. Mateo is also tasked with spying on the teacher, who is said to be a bad influence on the youngsters, but the more Mateo becomes a part of this new community, the harder it gets to perform his task of spying on the teacher.  Mateo is faced with making a life-changing choice.Mateo är en tonårskille som hamnat snett och arbetar för sin kriminella morbror. En dag möter han Ana. För att komma nära henne går han med i hennes teaterklass. Mateo får i uppdrag att spionera på läraren, som sägs ha dåligt inflytande på ungdomarna, men ju mer Mateo blir en del av den nya gemenskapen desto svårare blir det att sköta sitt uppdrag. Mateo ställs inför ett livsavgörande vägval.