When eight-year-old Nino’s mother dies suddenly, family life falls to pieces. The father is unable to look after his children so Nino and his older brother have to fend for themselves and end up doing a little as they wish. Nino has a rabbit that he talks to. However, their father gets his act together when there is talk about foster care and surveillance cameras are installed in their home. An unusual blend of both the hilarious and the very serious.Filmhandledning (pdf)

När åttaårige Ninos mamma plötsligt dör rasar vardagen samman för hans familj. Pappan är oförmögen att ta hand om sina barn och Nino och hans storebror får klara sig själva, vilket innebär att de gör lite som de vill. Nino har en kanin som han pratar med. När det talas om fosterhem och installeras övervakningskameror i hemmet tar sig pappan samman. En ovanlig blandning av dråpliga situationer och djupaste allvar.