This is the story of when Thor steals Mjölner`s hammer. Thor is a young blacksmith living with his mother. Outside, there is a great war raging between the giants and the gods. Hel, from the kingdom of death, also wants to get his paws on Mjölner so we are bound to get some real, Icelandic action. JJHär är historien om när Tor lägger beslag på sin hammare Mjölner. Tor är en ung smed som bor hemma hos sin mamma. Utanför det trygga hemmet rasar ett krig. Det är det stora slaget mellan jättarna och gudarna. Hel från dödsriket vill också lägga vantarna på Mjölner och det blir ordentlig aktion på isländska. JJ