Leave to Remain is the story of Omar, Abdul and Zizidi – three youngsters who have been forced to leave their homes, friends and families. Now they are asylum seekers in a strange land: the United Kingdom. The film depicts their fears, friendship and internal fighting but above all, what it means to be forced to flee and then try to build a new life in another part of the world.Leave to Remain är berättelsen om Omar, Abdul och Zizidi – tre ungdomar som tvingats lämna sina hem, familjer och vänner. Nu befinner de sig som asylsökande i ett främmande land: Storbritannien. Filmen skildrar deras rädslor, vänskap och interna strider, men framför allt vad det innebär att tvingas fly och försöka bygga upp ett nytt liv i en annan del av världen.
DL