’Little people’ feature heavily in Nordic myth and culture. From gnomes to Nils Karlsson Pyssling, Teskedsgumman and Thumbelina… Small children’s fascination for little people and their relationship to adults and other big things in life is easy to understand. Now the Japanese Studio, Ghibli, has filmed Mary Norton’s popular books about the Borrowers in a film that takes us on an exciting journey and also has a warming message about friendship, loyalty and facing the unknown. AHSmåfolk har vi gott om i nordisk kultur, alltifrån vättar till Nils Karlsson Pyssling, Teskedsgumman och Tummelisa. Små barns fascination för småfolk och deras förhållande till vuxna och allt som är stort i livet är lätt att förstå. Nu har japanska Studio Ghibli filmatiserat Mary Nortons populära böcker om Lånarna, som har blivit en spännande färd och en varm film om vänskap, lojalitet och vårt sätt att möta det okända. AH