Two youngsters, Sarah and Philip, meet to journey into the woods and up into the mountains where they will commit suicide. They’ve only met online before and never in real life. On their journey, they talk about life and get to know each other. A moving film with great cinematography that highlights an array of issues many can relate to and depicts the difficulties of growing up in a modern world.Två ungdomar, Sarah och Philip, möts för att vandra ut i skogen, upp i bergen, för
att ta sina liv. De har bara träffats på nätet tidigare. Under deras vandring pratar
de om livet och lär känna varandra bättre. Finstämd film med snyggt foto som
lyfter fram olika problem som många kan relatera till och beskriver svårigheterna
att växa upp i den moderna världen. DL