Ireland 1983. Two boys are up to mischief and, when a South American pilot crashes their plane. One of the boys, Paco, becomes friends with the pilot, Ernesto. Paco manages to get the whole village to help restoring the aeorplane so Ernesto can fly home again. Paco listens to Spanish tapes to learn Spanish and interprets – in his own way – what Ernesto is saying. A charming film, based on a true story, for children aged 10-12. DLIrland 1983. Två killar hittar på bus, när en sydamerikansk pilot kraschlandar med sitt plan. En av killarna, Paco, blir vän med piloten som heter Ernesto. Paco lyckas få med sig hela byn för att hjälpa till med att laga flygplanet så att Ernesto ska komma hem igen. Han lyssnar på spanska kassettband för att lära sig spanska och tolkar – på sitt eget sätt – vad Ernesto säger. Charmig mellanstadiefilm som är inspirerad av en verklig händelse. DL