Legend has it that the last sinner who dies on New Year’s Eve gets the awful task next year of driving the Hearse of Death to pick up corpses. This is not something David Holm believes in until he is woken up by Death himself to start his work. Sjöström’s classic film of Selma Lagerlöf’s book was last year voted as the best Swedish film of all time. It is still as touching and as technically impressive as ever. MJLegenden berättar att den siste syndare som dör på nyårsnatten får det hemska uppdraget att nästa år köra Dödens vagn och hämta upp lik. Detta är dock inget David Holm tror på – tills han faktiskt väcks av Döden själv för att påbörja sitt arbete. Sjöströms klassiska filmatisering av Selma Lagerlöfs bok röstades i fjol fram till den bästa svenska filmen genom tiderna och är än i dag såväl gripande som filmtekniskt imponerande. MJ