Ali, a young muslim, has escaped with his family. In the apartment above lives Alexander, an older Russian Jewish man. To show his gang of friends that he is daring, he breaks into Alexander’s apartment and smashes everything in sight. As Ali runs away, he loses one of his shoes. Alexander is furious and reports Ali to the police. Ali’s mother promises the old man that if he retracts his statement, Ali will help him renovate the apartmment and clean up the mess. After the initial opposition from both Ali and Alexander, a friendship starts to develop. A beautiful film about how prejudice can be overcome through friendship. CGAli, en ung muslim, har flytt med familjen. I lägenheten ovanför bor en äldre ryskjudisk man, Alexander. För att visa gänget att han vågar, bryter Ali sig in hos grannen (Alexander) och slår sönder allt. Ali blir av med sin sko när han flyr. Fylld av ilska anmäler Alexander honom. Alis mamma lovar att sonen ska hjälpa mannen att renovera och städa upp i utbyte mot att han ska dra tillbaka sin anmälan. Efter stort motstånd från båda växer en vänskap fram. Fin film om att fördomar kan överbryggas av vänskap. CG