Henry is 10 years old. He has no dad, but why should he? He has a mother and a grandfather. He also as a special talent: he never forgets what he has seen, heard or read. This talent can also be a hindrance but, then again, maybe it can help him find his dad? A lovely movie about a somewhat odd and dysfunctional family in the USA. JJHenry är tio år. Någon pappa har han inte, men varför skulle han ha det? Han har ju både en mamma och en morfar. En speciell talang har han också. Han glömmer aldrig vad han har sett, hört eller läst. Det är förmågor som också kan te sig som ett hinder. Fast å andra sidan kanske de kan hjälpa honom i jakten på pappan. En fin film om en något udda och dysfunktionell familj i USA. JJ