The brave and forward tomboy, Shreya, travels with her brother Sam to their father’s home village for the first time. The village is not as magical as the siblings have imagined but rather dusty and dull. Their quest to find a lost pond becomes an adventure and wherever they go they meet terrified people with secrets. One night the siblings set out to get to the bottom of the awful truth. CGEn framåt, modig pojkflicka Shreya åker med sin bror Sam till pappans hemby för första gången. Byn är inte alls magisk som syskonen föreställt sig utan dammig och tråkig. Deras jakt på den försvunna dammen blir ett äventyr, och de stöter hela tiden på förskräckta människor med hemligheter. En natt smyger syskonen sig ut för att ta reda på den hemska sanningen. CG