There have been shootings in the Gothenburg suburb of Biskopsgården. But the young people in the area refuse to accept the social and political misery of suburbia. They mobilise and form the organisation ”Panthers for the regeneration of the suburb.” Under the slogan ”More power to the people”, the Panthers’ daily work for a better suburb is depicted as full of joy and frustration. A relevant documentary about democracy in practice.Biskopsgården i Göteborg har drabbats av skottlossningar.  Men ungdomarna i området vägrar gå med på den sociala och politiska misären i förorten.  De mobiliserar sig och bildar organisationen ”Pantrarna för upprustning av förorten”. Under parollen ”Mer makt åt folket” skildras pantrarnas dagliga arbete, fullt av glädje och frustration, för en bättre förort.  En angelägen dokumentär om demokrati i praktiken.