[:en]Jack is an orphan, and when she turns eighteen she wants to get custody of her little sister, who spends her time being moved from one foster home to another. Because of Jack’s messy background, this proves difficult. To earn the trust of the authorities, she tricks her way into a job as a personal assistant to a girl with autism. With a new identity as a professional companion, Jack gets gradually closer to the girl and her family – but the lies eventually come back to haunt her. CN

Ethics, family life, identity[:sv]Jack är föräldralös och då hon fyller 18 vill hon få vårdnaden om sin lillasyster som flyttas mellan olika fosterhem. På grund av sin trassliga bakgrund visar sig detta svårt. För att vinna myndigheternas förtroende lurar Jack till sig ett jobb som personlig assistent till en flicka med autism. Med en ny identitet som professionell ledsagare kommer hon allt närmre flickan och hennes familj, men lögnerna kommer småningom ikapp. CN

ETIK, FAMILJELIV, IDENTITET[:]