Iris’ mother is an artist who is holding an exhibition in Paris. She has promised Iris that they will go to the opening together but on the day they are due to travel, Iris finds out that she is going to her uncle in Åland instead. Once there, Iris makes new friends and she pretends that her Mum’s dead. Now Iris discovers a completely different life to the one she had with her mother in Stockholm. CGIris mamma är konstnär, som ska ställa ut i Paris, och hon lovat Iris att de ska åka på vernissage tillsammans. Samma dag som de ska resa får Iris veta att hon istället ska åka till sin morbror på Åland. Väl där får Iris nya vänner och för dem hittar hon på att hennes mamma är död. Nu upptäcker Iris ett helt annat liv än det hon hade med sin mamma i Stockholm. CG