16-year-old Laura is fast, fearless and athletic. She likes to jump and climb, and in her home town there’s a gang of youths who are into parkour. Luky is the king of parkour, and Laura has fallen for him big time. I her dreams, Luky is her boyfriend and she’s able to express her feelings towards him. In reality, she fails at her attempts to become closer to him. When he suddenly disappears, the line between fantasy and reality starts to dissolve. DL

Identity, sport, love

Q&A16­-åriga Laura är snabb, orädd och atletisk. Hon gillar att hoppa och klättra och i hemstaden finns ett gäng ungdomar som håller på med parkour. Kungen av parkour är Luky, Lauras stora kärlek. I drömmarna är Luky hennes pojkvän och hon kan uttrycka sina känslor, men i realiteten misslyckas hon med sina försök att närma sig honom. När han plötsligt försvinner börjar gränsen mellan fantasi och verklighet att suddas ut. DL

IDENTITET, IDROTT, KÄRLEK

samtal