Ecuador 1976. Nine-year old Manuela and her younger brother have to spend the summer with their strict Catholic grandparents. A lot of things are differnt for Manuela, who has grown up with her parent’s communist and atheist views. She finds it difficult to adhere to her grandparents’ conservative rules that she disobeys time after time. Manuela gets to know her grandfather’s mentally ill brother, a man who will play an important role in her liberation. DLEcuador 1976. Nioåriga Manuela och hennes lillebror måste tillbringa sommaren hos sina strängt katolska morföräldrar. För Manuela, som växt upp med sina föräldrars kommunistiska och ateistiska syn på världen, är det mycket som är annorlunda. Manuela har svårt att finna sig i morföräldrarnas konservativa regler, som hon gång på gång bryter mot. Hon lär känna sin morfars psykiskt sjuke bror, som kommer att spela en viktig roll för hennes frigörelse. DL