Sally can’t be happy. She hasn’t laughed since her grandmother passed away. Sally thinks that it’s all her fault as she was very mischevious around her. Soon a hedgehog comes along and takes her on a trip she won’t forget. Dancinganimation enchants people of all ages with this new clay animation. JJSally kan inte vara glad längre. Hon har inte skrattat sedan hennes mormor dog. Sally tror att det är hennes fel alltihop, för hon busade lite för mycket med mormor. Snart kommer en igelkott och tar med henne på en resa som hon sent ska glömma. Dancinganimation förtrollar stora som små i denna nya leranimation. JJ