What’s inside the head of an 11-year-old? Documentary filmmaker Genevieve Bailey has travelled the world and we get to meet a boy who swims with elephants in Thailand, girls in India who dream of a house to live in and some young rappers from Malmö. Their daily lives are very different depending on where in the world they live, but they all have one thing in common: they are eleven years old. DLVad rör sig i en elvaårings huvud? Dokumentärfilmaren Genevieve Bailey har rest jorden runt och låter oss bland annat möta en pojke, som badar med elefanter i Thailand, flickor i Indien som drömmer om ett hus att bo i och några unga rappare från Malmö. Deras vardag ser väldigt olika ut beroende på var i världen de bor, men alla har en sak gemensam: de är elva år. DL