Twelve-year old Admassu lives in Addis Abeba, Ethiopia. He loves football and dreams of becoming a pro. When a Swiss football guru comes to town, Admassu does whatever he can to get noticed. However he fails. Instead, he stages a kidnapping, which ends up helping them to get to know one another.12-årige Admassu lever i Addis Abeba, Etiopien. Han älskar fotboll och drömmer om en framtid som proffs. När en schweizisk fotbollsguru kommer till staden gör Admassu allt för att bli upptäckt – utan framgång. Istället iscensätter pojken ett kidnappningsförsök som leder till att de börjar lära känna varandra.