Aylin has a difficult time at school and at home. After fighting back against one of the worst bullies, she’s sentenced to community service at a stable in the countryside. There, she meets a black horse with the Icelandic name Hördur, which means hard. Aylin faces yet another challenge when her dad wants to move back to Turkey. Worried about her problems at school and at home, Aylin begins to piece things together on the farm. Can being there help her to find her rightful place in life? TMÅ

Animals & plants, identity, family life

Aylin har det tufft i skolan och hemma. Efter att hon gett igen mot sina värsta mobbare döms hon till samhällstjänst i ett stall på landet. Där finns en svart häst med det isländska namnet Hördur som betyder hård. Aylin ställs inför ännu en utmaning när pappan vill flytta tillbaka till Turkiet. Bekymrad över både problem hemma och i skolan kommer Aylin till insikt på gården. Kan livet på gården hjälpa henne att hitta sin plats i livet? TMÅ

DJUR & VÄXTER, IDENTITET, FAMILJELIV