Sixteen-year-old Juan Pablo travels to the family home in the Andes, where his uncle has fled with his wife and two teenage children after his involvement in a corruption scandal. Once there, Juan Pablo meets Juano, who comes from a different culture. Meeting Juano opens Juan Pablo’s eyes. He is both intrigued and curious – but his emotions are also turned upside down.Juan Pablo, sexton år, reser till släktgården i Anderna, där hans farbror tagit sin tillflykt med sin fru och sina två tonåringar eftersom han är inblandad i en korruptionsskandal. Juan Pablo möter där Juano från en helt annan kultur. Mötet med Juano blir en ögonöppnare och han väcker Juan Pablos intresse såväl som nyfikenhet ­- men även känslolivet ställs på ända.