The friendship between these two horse-loving girls Linnea and Jenny is characterised by rivalry and competition. At the same time, they share the challenges of teenage life, like boys and alcohol. Through beautiful photography and brilliant dialogue, a story of horses, friendship and power struggles is told. DLVänskapen mellan de båda hästtjejerna Linnea och Jenny präglas av rivalitet och konkurrens. Samtidigt delar de tonårslivets nya utmaningar som killar och alkohol. Med vackert foto och lysande dialog berättar filmen varsamt en historia om hästar, vänskap och maktkamp. DL