Jag har varit kluven till om man ska lägga fokus på en äldre film som är så pass älskad, då det kan kännas viktigare att framhålla nya filmer och regissörer. BUFF är dock en filmfestival som främst riktar sig mot unga och därmed känns det mer än rättfärdigat att slå ett slag för Medan Vi Faller (La Haine) som inte bara kan fodra ett filmintresse utan skapa intressant debatt.

Regissören Mathieu Kassovitzs (känd för sin roll i Amelie från Montmartre) film från 1995 är mer relevant än någonsin.

09.00 Fredag 16/3 Spegeln

Louise Nassiri