Life is easy for Klas and Klara. They are not yet aware of their parents’ financial worries or the existence of the Härskare and Härskarinnan (Master and Mistress). Nor are they aware of the good witch Flaxa Mildweather’s conflict with her evil sister Nana. All this becomes clear when they are abducted to a castle named Önskestad (Wishful City) where they lose all memory of their previous life. A magical tale of good and evil and how to appreciate what you have. MJFör Klas och Klara är livet enkelt. De är ännu inte medvetna om sina föräldrars ekonomiska bekymmer eller om Härskaren och Härskarinnans existens. Eller om den goda häxan Flaxa Mildväders konflikter med sin onda syster Nana. När de så en dag rövas bort till slottet Önskestad får de vetskap – men samtidigt förlorar de minnet av sitt tidigare liv. En magisk saga om godhet, ondska och om att uppskatta det man har. MJ