Teenage girl Marieme lives in a Parisian suburb. Burdened by responsibility for her younger siblings, her mother and her dominant older brother, she rebels by joining a girl gang which liberates her from her shackles. However, Marieme soon discovers that she is stuck at new and more dangerous crossroads. A film about the importance of inner strength when the social safety net fails and about standing up for who you are.Tonårstjejen Marieme bor i en parisisk förort, och tyngd av ansvaret för sina småsyskon, sin mamma och sin dominerande storebror gör hon uppror genom att söka sig till ett tjejgäng som frigör henne från de gamla bojorna. Snart upptäcker Marieme dock att hon fastnat i nya, och farligare vägval. En film om vikten av inre styrka när de sociala skyddsnäten fallerar, om att våga stå för vem en är.