Ten-year old Ziad is helping his Dad, a vet, who works at the only zoo in Palestine. Ziad is particularly attached to the giraffes which he feeds and looks after. After an Israeli air strike one of the giraffes dies. The surviving giraffe, which is pregnant, refuses to eat and Ziad decides to do the same. The only way out of it is to get another giraffe from the zoo in Tel Aviv.10-årige Ziad hjälper sin pappa som är veterinär och jobbar på Palestinas enda zoo. Framför allt är Ziad fäst vid girafferna som han matar och pysslar om. Efter ett israeliskt flygangrepp dör den ena giraffen. Den överlevande giraffen, som är dräktig, vägrar att äta och Ziad bestämmer sig för att göra samma sak. Enda lösningen är nu att få dit en ny giraff från djurparken i Tel Aviv.