A film about searching for yourself and how the boundaries between childhood and adulthood can be problematic. Funeral Kings is about two 14-year-old choir boys in small town America who decide to bunk off choir practice and hang out, talk shit and have fun. One day they meet someone else who has bunked off. He has a lot of cigarettes. He also has a gun. TMÅEn film om att vara sökande och hur problematiskt det kan vara i gränslandet mellan barndom och vuxenvärld. Funeral Kings handlar om två 14-åriga körgossar i en amerikansk småstad, som bestämmer sig för att skolka från kören och bara hänga, snacka skit och busa. En dag träffar de en annan skolkare med mycket cigaretter, som dessutom har ett vapen. TMÅ