A life-affirming film about Hazel and Gus, two teenagers who are united by a common, sardonic sense of humour and… that they are both struggling with cancer. On the surface, the film is lighthearted, honest and sentimental but it has an existential depth that provokes thoughts about the power of love and how we often need stories, real as well as imaginary, to be able to face what we fear most. Based on an acclaimed book by John Green.En livsbejakande film om Hazel och Gus, två tonåringar som förenas genom sin gemensamma, syrliga, humor och … att de båda brottas med cancer. På ytan är filmen lättsam och ärligt sentimental men med ett existentiellt djup som föder tankar om kärlekens kraft och hur vi ofta behöver berättelser, riktiga såväl som påhittade, för att möta det vi fruktar mest. Baserad på en hyllad bok av John Green.