Julius is a curious and observant boy. He studies the reproduction of worms and likes doing experiments. His surroundings, however, are not as organised as Science. Why is everything to do with family, school and girls so complicated? Shirley wants to be his girlfriend but, before anything can happen on that front, Julius needs to find out about his biological dad, a man who is supposedly gay. Relaxed indie film that nicely mixes humour and seriousness. DLJulius är en nyfiken kille som observerar sin omgivning. Han studerar maskars fortplantning och gillar experiment. Hans omgivning är däremot inte lika organiserad som vetenskapen. Varför ska allting vara så komplicerat med familjen, skolan och tjejerna? Shiley vill gärna vara hans flickvän, men Julius måste först reda ut saker kring sin biologiske pappa, som påstås vara homosexuell. Avslappnad independentfilm som på ett fint sätt blandar humor och allvar. DL