When fourteen-year old Felix gets into a private school in Capetown it’s a big thing for a boy from a poor background. At the school concert, he want to play his father’s saxophone. The problem is that Felix’s mother thinks that jazz is the work of the devil and the real reason for his father’s death. Felix starts playing the saxophone on the sly with his father’s old musician friends. Riveting feelgood movie about following your dreams.När fjortonårige Felix blir antagen till en privatskola i Kapstaden är det stort för en pojke från fattiga förhållanden. Till skolkonserten vill han lära sig spela på sin pappas saxofon. Problemet är att Felix mamma anser att jazz är djävulens påfund och själva anledningen till att pappan dog. I smyg börjar Felix träna med pappans gamla musikerkompisar. Gripande feelgoodfilm om att följa sina drömmar.

Ladda ner filmhandledning till Felix (pdf)