Eskil is 11 years old and moves around the powerstations in upper Norrland with his dad, Roger, who is a turbine repairman. Roger was once a good hockey goalie and he thinks Eskil should be too. This year, life is worse than usual because Eskil’s Danish mother has moved back to Denmark. Having arrived at a new place, Eskil meets Mirja, a classmate who is a good goalie, and Trinidad, a religious eccentric who is secretly building a boat to take his congregation to the Caribbean. Eskil has a great idea!Eskil är 11 år och flyttar runt mellan kraftverken i övre Norrland med sin pappa Roger som lagar turbiner. Roger var en gång en bra ishockey- målvakt och det tycker han att Eskil också ska bli. I år är livet värre än vanligt, eftersom Eskils danska mamma har flyttat hem till Danmark. På det nya stället träffar han Mirja, en ny klasskompis, som är bra på att stå i mål, och Trinidad, en religiös särling som i smyg bygger en båt för att frakta sin församling till Västindien. CG