It’s five years since the war ended and 10-year-old Nenad belongs to the Serbian minority in an enclave in war-torn Kosovo. He rides an armored car to school, where he seems to be the only student in the class, and plays dominoes with his terminally ill granddad in his free time. A gripping film about a conflict being passed down from generation to generation, where someone who dares to cross the dividing line can find a new best friend. CN

Friendship, social issues, religion

Q&ADet har gått fem år sedan kriget tog slut och 10­årige Nenad tillhör den serbiska minoriteten i en enklav i ett krigshärjat Kosovo. Han åker pansarbil till skolan där han tycks vara den enda eleven i klassen, och spelar domino med sin döende farfar på fritiden. En mycket gripande film om konflikter som går i arv i generationer, men där den som vågar korsa fiendegränsen kan finna en ny bästa vän. CN

VÄNSKAP, SAMHÄLLSFRÅGOR, RELIGION

samtal