15-year-old Jenny has a hard time at home, which affects her mood. Her dad is dead and having to move from her home town of Frankfurt came as a total shock. Her rebellious attitude gets her into a lot of squabbles. Jenny dreams of a life where everything was easier and eventually she starts to open up to her new surroundings. But one day, her mum tells her that they’re going to move home again. DL

Moving home, friendship, identity

Q&A15-­åriga Jenny har det jobbigt hemma vilket smittar av sig på hennes humör. Hennes pappa är död och att behöva flytta från hemstaden Frankfurt kom som en fullständig chock. Hennes rebelliska attityd gör att hon lätt hamnar i konflikter. Jenny drömmer om ett liv där allting vore lättare och så småningom börjar hon öppna sig för den nya omgivningen. Men så en dag berättar hennes mamma att de ska flytta igen. DL

ATT FLYTTA, VÄNSKAP, IDENTITET

samtal